Krediet aanvragen

Een krediet kan voor diverse doeleinden dienen. Je kan er in principe alles wat je maar wil mee financieren. Concreet kan je stellen dat je bij een krediet simpelweg geld leent van een bank. Het enige verschil met een lening is het feit dat je het geld dat je al hebt terugbetaald nog eens kan heropnemen. Uiteraard moet je ook interesten betalen op het geleende bedrag en die worden bij heropname groter. Er zijn tal van kredietvormen die elk verschillende voorwaarden hebben die aangepast zijn aan het doel van het krediet. Daar moet je dus uiteraard goed naar kijken. Maar vooraleer je een krediet kan aanvragen, moet je wel enkele stappen ondernemen.

Krediet aanvragen? Allereerst moet je beslissen bij welke bank je het krediet zal aanvragen. Er zijn tal van banken (en ook andere financiële instellingen) die je kunnen helpen bij het verschaffen van een krediet. Het is aan jou om uit te maken welke het beste is. Waarschijnlijk is dat diegene met de laagste interestvoet. Het is echter belangrijk om verder te kijken dan dat. De opstartkosten kunnen ook wel eens verschillen. Daarom kan je beter kijken naar het totaalplaatje. Ga na hoeveel je in totaal, wanneer het krediet volledig is terugbetaald, kwijt bent. Door dit te doen bij verschillende banken zal je snel te weten komen welke de goedkoopste is.

Eens je weet bij welke bank je het krediet gaat aanvragen, of te wel geld lenen, is het tijd om meer informatie te winnen. Hier en daar wat research doen kan nooit kwaad. Zoek op het internet naar verhalen van derden die een soortgelijk krediet zijn aangegaan en kijk wat hun ervaringen zijn. Als je ziet dat er enkel positief wordt gesproken over de bank zit je wellicht goed. Lees je echter ook negatieve verhalen, dan is het wellicht verstandig om twee keer na te denken over de keuze van de bank. Ben je overtuigd dat je voor de betreffende financiële instelling zal gaan, dan kan je naar de bank toestappen voor een eerste afspraak waarin je concreet zal uitleggen waarover het gaat.

Leg uit aan de vertegenwoordiger waarnaar je precies op zoek bent > lening aanvragen. De persoon in kwestie zal je dan al snel kunnen vertellen welke kredietsoort het best bij jou past. Het kan zijn dat er verschillende formules beschikbaar zijn, het is dan uiteraard aan jou om te beslissen welke je kiest. Elke formule zal andere voorwaarden hebben en op die manier dus ook voor andere voor- en nadelen zorgen. Je kan samen met de vertegenwoordiger kijken wat het beste bij jou past aan de hand van enkele gegevens. Denk hierbij aan je maandelijkse inkomen, je burgerlijke staat, hoeveel je maandelijks bereid bent af te lossen, aan welke looptijd je had gedacht enzovoort.

Nu is het tijd om de lening effectief aan te vragen. Wanneer jij de juiste papieren meebrengt die de bank verzekeren dat je aan hun maandelijkse wensen kan voldoen, zou het geen probleem mogen zijn om de lening aan te vragen en af te sluiten. Tegenwoordig kan je een lening zelf al zeer snel aanvragen via het internet, ook kun je op verschillende sites gebruik maken van een krediet simulator. Het belangrijkste is dus om de juiste partij en de juiste kredietvorm te kiezen, de rest is allemaal zeer snel geregeld. Veel succes!

Overbruggingskrediet

Eenvoudig een korte termijn overbruggen

Een overbruggingskrediet aanvragen is op zich niet heel moeilijk. De bank zal voor het toekennen van een overbruggingskrediet wel eisen dat u reeds over een woning beschikt die uw volledige eigendom is. Dit laatste is zeer belangrijk. Het is met andere woorden niet mogelijk om een overbruggingskrediet af te sluiten voor de aankoop van een tweede huis met een eerste huis waar nog een krediet voor loopt als borg. Een overbruggingskrediet kan met andere woorden alleen worden afgesloten door mensen die volwaardig eigenaar zijn van een huis en die van plan zijn om dit huis te verkopen. Indien het eerste huis niet verkocht wordt is de kredietnemer verplicht om een tweede gewone hypotheek af te sluiten.

Een overbruggingskrediet aanvragen

Een overbruggingskrediet aanvragen is mogelijk bij zo goed als iedere kredietverstrekker. U moet er echter in dit geval wel rekening mee houden dat er reeds sprake moet zijn van een zekere eigendom. Doorgaans wordt het dan ook aangeraden om een overbruggingskrediet af te sluiten bij dezelfde kredietverstrekker die vroeger uw hypothecaire lening heeft verstrekt. Wanneer er nog een stukje van uw eerste hypothecaire lening moet worden afbetaald bent u zelfs verplicht om het overbruggingskrediet bij dezelfde kredietverstrekker af te sluiten. Let wel, een bank heeft steeds het recht om een overbruggingskrediet te weigeren wanneer de eerste hypothecaire lening nog niet volledig is afbetaald. Dit is zeker iets waar u rekening mee zult willen houden wanneer u er voor kiest om een overbruggingskrediet aan te vragen.

Voordelen van een overbruggingskrediet

Het grote voordeel van een overbruggingskrediet is natuurlijk het feit dat u niet hoeft te wachten om een tweede huis aan te kopen tot uw eerste eigendom is verkocht. U kunt probleemloos meteen een financiering krijgen voor de aankoop van uw nieuwe huis. De enige voorwaarde is dat u het eerste huis verkoopt en de bank er een zogenaamd pandrecht op verkrijgt. Gezien de waarborg onder de vorm van een hypotheek ligt de rente op een overbruggingskrediet ook betrekkelijk laag. U hoeft met andere woorden nooit te vrezen dat u gigantisch veel kosten zult moeten betalen, want dat is niet het geval. Let wel, een overbruggingskrediet is en blijft een soort hypothecaire lening. Het wordt dus hoe dan ook aangeraden om goed na te denken alvorens een dergelijke financiering af te sluiten.

Heropname hypothecair krediet

Een heropname van uw hypothecair krediet is zelden echt interessant

Een heropname hypothecair krediet biedt mensen die over een hypothecaire lening beschikken de mogelijkheid om een stukje van het door hun reeds afgeloste kapitaal opnieuw op te vragen. In eerste instantie is het goed om te weten dat dit niet altijd mogelijk is. De kredietovereenkomst van een hypothecaire lening kan een heropname immers uitsluitend. In dit geval is het dus met andere woorden hoe dan ook niet mogelijk om een heropname van uw hypothecair krediet door te voeren. Wanneer u dan over extra kapitaal wenst te beschikken bent u steeds aangewezen op het afsluiten van een nieuwe lening.

Hoe een heropname hypothecair krediet aanvragen?

Om een heropname van uw hypothecair krediet aan te vragen zult u als vanzelfsprekend terug naar de bank moeten. U zult vervolgens moeten kunnen voorleggen hoeveel u reeds heeft afbetaald en welk bedrag u terug wenst op te nemen. De bank zal in eerste instantie controleren of uw hypothecaire lening een heropname toestaat of niet en indien ja, welk bedrag u dan exact kunt opvragen. Wanneer vervolgens alles is afgesproken en de bank een heropname toestaat zult u een nieuw document moeten ondertekenen waarin staat te lezen hoeveel de heropname u kost en vooral hoeveel langer u zult moeten afbetalen. Hou er hoe dan ook rekening mee dat een heropname van uw hypothecair krediet veel kosten met zich meebrengt en het dus zelden interessant is om dit te doen.

Hoeveel kan ik terug opnemen van mijn hypothecair krediet?

De volgende vraag die u zich als vanzelfsprekend zult stellen is hoeveel u precies van uw hypothecair krediet terug kunt opnemen. Het bedrag dat u terug kunt opnemen is in eerste instantie natuurlijk afhankelijk van de reden voor heropname. Wenst u bijvoorbeeld werkzaamheden aan uw huis uit te voeren, dan is de kans klein dat u aan duizend euro voldoende heeft. Anderzijds is het natuurlijk niet alleen de reden voor heropname die telt. Ook wat in de kredietovereenkomst wordt opgenomen is van belang. In de overeenkomst kan bijvoorbeeld staan hoeveel u opnieuw kunt opnemen en vooral vanaf welk moment. Doorgaans dient u voor een heropname hoe dan ook reeds een aanzienlijk bedrag van uw hypothecair krediet te hebben afbetaald.

Hypothecaire kredieten

Hypothecaire kredieten openen de weg naar uw droomhuis

Inleiding – Hypothecaire kredieten

Hypothecaire kredieten zijn speciale kredieten die in het leven zijn geroepen om mensen die een eigen huis willen kopen te voorzien van voldoende kapitaal. De kans dat u immers op een spaarrekening voldoende geld heeft staan om een volledige eigendom te financieren is erg klein. Wat hypothecaire kredieten betreft is er de voorbije jaren heel wat veranderd. U kunt tegenwoordig natuurlijk nog steeds het gewone hypothecair krediet aanvragen, maar daarnaast is er ook bijvoorbeeld het aflossingsvrij hypothecair krediet bijgekomen net als de spaarhypotheek, de levenhypotheek, etc. Zoals u ziet kunt u als kredietnemer tegenwoordig een keuze maken uit verschillende soorten hypothecaire kredieten waar we u in dit artikel graag meer over vertellen.

Welke hypothecaire kredieten bestaan er allemaal?

Wanneer we kijken naar de verschillende hypothecaire kredieten die op de markt terug te vinden zijn stellen we een grote diversiteit vast. Allereerst is er natuurlijk het gewoon hypothecair krediet. Dit is een financiering die u de mogelijkheid biedt om geld te lenen tot op een termijn van 30 jaar en waarbij maandelijks van het geleende bedrag wordt afgelost. Naast dit gewoon hypothecair krediet bestaat er echter ook nog zoiets als een aflossingsvrij hypothecair krediet. Deze kredietvorm heeft verschillende varianten en kenmerkt zich omwille van het feit dat er niet van het geleende bedrag wordt afbetaald tot op de vervaldatum van de kredietovereenkomst. Dan moet het volledige geleende bedrag immers in één keer worden afgelost.

Wat heb ik nodig om hypothecaire kredieten aan te vragen?

Het is belangrijk om er rekening mee te houden dat de voorwaarden die verbonden zijn aan het verkrijgen van hypothecaire kredieten iets strenger zijn dan de kredietvoorwaarden van gewone kredietvormen. Dit heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat er vaak veel geld wordt geleend en dat vooral voor een bijzonder lange termijn. Om hypothecaire kredieten aan te vragen dient u dan ook steeds en minimaal in het bezit te zijn van een inkomstenfiche, eventuele aanvullende financiële waarborgen en de nodige informatie over het bedrag dat u denkt nodig te hebben. Hou er tot slot rekening mee dat hypothecaire kredieten enkel en alleen worden verstrekt met een hypotheek als waarborg. De bank heeft met andere woorden gedurende de looptijd van de kredietovereenkomst altijd het recht om de woning te verkopen indien de kredietnemer niet aan zijn of haar verplichtingen kan voldoen.

Investeringskrediet

Verzeker uw cashflow, kies voor een investeringskrediet!

Inleiding – Investeringskrediet

Een investeringskrediet is een krediet die wordt aangewend door mensen die een bepaalde investering willen financieren. Het is in eerste instantie belangrijk om in te zien dat een investeringskrediet vooral een zakelijk krediet is. Banken bieden een dergelijke financiering dan ook veelal uitsluitend aan met een zakelijke achtergrond waardoor het voor particulieren onmogelijk wordt om een dergelijk krediet aan te vragen. Voor bedrijven is het dan weer interessant om te weten dat een investeringskrediet veelal niet wordt toegekend voor investeringen in vastgoed. Bent u dat van plan, dan kunt u beter kijken naar de mogelijkheden m.b.t. het afsluiten van een hypothecair krediet.

Investeringskrediet aanvragen

Om een investeringskrediet aan te vragen moet u in eerste instantie dus veelal geregistreerd zijn als bedrijf. Vervolgens zult u in het bezit moeten zijn van documenten die de bank een realistisch beeld kunnen scheppen van de huidige financiële situatie van het bedrijf in kwestie. Ook voor het toekennen van een investeringskrediet zal de bank immers eerst zeker willen zijn van het feit of de kredietnemer in kwestie voldoende solvabel is. Is dat niet het geval, dan kan een investeringskrediet aan een bedrijf natuurlijk gewoon geweigerd worden. Verder dient u voor het aanvragen van een investeringskrediet als vanzelfsprekend ook in het bezit te zijn van de nodige informatie m.b.t. het krediet zelf. Denk hierbij vooral aan het bedrag dat u wil lenen alsook de looptijd van het investeringskrediet.

Is een investeringskrediet duur?

Wanneer we naar de kostprijs van een investeringskrediet kijken stellen we een aantal zaken vast. Allereerst zijn er in tegenstelling tot bij diverse andere kredieten voor het investeringskrediet geen aanvullende waarborgen vereist. U zult met andere woorden geen hypotheek moeten verstrekken noch zult u enige andere aanvullende vorm van financiële waarborg moeten geven. Dit zorgt er natuurlijk voor dat de bank altijd met een bepaald risico rekening moet houden. Dat risico kan zorgen voor een hoge kostprijs, maar wordt vooral getemperd omwille van het feit dat er bij een investeringskrediet altijd maandelijks van het geleende bedrag wordt afbetaald. Op deze manier ontstaat een krediet waarmee u geld op lange termijn kunt lenen tegen een toch relatief scherpe kostprijs.

Krediet zwarte lijst

Een krediet afsluiten wanneer u op de zwarte lijst staat is in bepaalde gevallen wel degelijk mogelijk

Inleiding – Krediet zwarte lijst

Een krediet aanvragen wanneer u over een zwarte lijst melding beschikt is als vanzelfsprekend niet evident. Het is in dit geval vooral belangrijk om er rekening mee te houden dat de bank u niet zal aanzien als een gewone kredietnemer. Het feit of u al dan niet een krediet toegekend zult krijgen zal dan ook sterk afhankelijk zijn van de financiële waarborgen die u de bank weet te bieden. Uw inkomen is bij een zwarte lijst melding veelal een eerste bepalende factor die wordt aangevuld met eventuele extra waarborgen zoals spaargeld, bepaalde beleggingen, etc. Hoe dan ook is het bij een krediet op de zwarte lijst dus van het grootste belang om zoveel mogelijk financieel gewicht in de strijd te gooien, want alleen dan zal de bank waarschijnlijk bereid zijn om naar u te luisteren.

Hoe een krediet met zwarte lijst melding aanvragen?

Eigenlijk verloopt het aanvragen van een krediet wanneer u op de zwarte lijst staat niet anders dan wanneer u een gewoon krediet zou aanvragen. Het is natuurlijk wel zo dat de bank automatisch zal merken dat u op de zwarte lijst staat. Bijgevolg zal de interesse van de bank om u een krediet te verstrekken afnemen. Hiermee is echter niet alle hoop verloren. Wanneer u aan de bank kunt voorleggen dat u, uw lopende schulden afbetaald en wanneer u een degelijk bewijs van goede inkomsten kunt voorleggen kan er in bepaalde gevallen toch worden overwogen om u een krediet toe te staan. Let op, in ieder geval blijft dit de keuze en de bevoegdheid van de bank of kredietverstrekker in kwestie. Een financiële instelling is immers nooit verplicht om iemand op de zwarte lijst toe te staan als klant of kredietnemer.

Hoeveel kan ik lenen met een krediet wanneer ik op de zwarte lijst sta?

De volgende vraag heeft natuurlijk betrekking op hoeveel u precies zult kunnen lenen. Dit is de vervelendste vraag van allemaal, want wanneer u op de zwarte lijst staat is het bedrag dat u kunt lenen altijd zeer beperkt. De bank zal immers geen enkel risico willen lopen op wanbetaling en dat is voor velen vervelend. Neem nu bijvoorbeeld een hypothecair krediet. Hoewel de bank uw situatie natuurlijk eerst grondig zal onderzoeken is de kans dat u een hypothecair krediet kunt afsluiten zeer klein, om maar niet te zeggen onbestaand. Een krediet is dus met andere woorden mogelijk, ook wanneer u op de zwarte lijst staat, maar verwacht geen grote bedragen.

Groen krediet

Een groen krediet is de oplossing voor iedereen die wil investeren in groene en duurzame oplossingen…

Inleiding – Groen krediet

Er is de laatste tijd heel wat te doen geweest over het groen krediet. Een groen krediet is immers een speciale financiering die u kunt afsluiten wanneer u besluit om te investeren in groene en duurzame toepassingen. Een groen krediet is vooral interessant omdat het kredietnemers niet alleen voorziet van een lage rente, maar ook nog eens van een aantrekkelijk fiscaal voordeel. Het is vooral het fiscaal voordeel dat de laatste jaren voor verschillende investeringen echter aan banden werd gelegd waardoor de kloof tussen oude en nieuwe groene kredieten toch aanzienlijk is geworden. Het is dan ook nog maar de vraag of het tegenwoordig nog steeds de moeite loont om een groen krediet af te sluiten.

Een groen krediet aanvragen

Een groen krediet verschilt eigenlijk niet zoveel in vergelijking met andere kredieten, alleen dient u bij het aanvragen wel rekening te houden met enkele kleine beperkingen. Het is bijvoorbeeld enkel en alleen mogelijk om een groen krediet aan te vragen wanneer u kunt aantonen dat het geld van het krediet daadwerkelijk gebruikt zal worden om een groene en duurzame investering mee te financieren. Hiervoor eist de bank één of meerdere documenten die werden uitgeschreven en gehandtekend door een erkend bedrijf of een erkende aannemer en waaruit moet blijken wat de aankoopwaarde is van de investeringen die u wenst te doen. Ook een duidelijke omschrijving van de aard van de investering is vereist. Alleen wanneer u over deze documenten beschikt en wanneer uw financiële situatie het toelaat zal de bank u waarschijnlijk met plezier een groen krediet verstrekken.

Is een groen krediet nog steeds interessant?

We hoeven het niet onder stoelen of banken te steken dat het groen krediet voor heel wat investeringen minder aantrekkelijk is geworden. Vooral mensen die bijvoorbeeld willen investeren in zonnepanelen zullen merken dat een groen krediet ze vandaag veel minder voordelen zal bieden dan vroeger het geval was. Wanneer u dan weer eerder van plan bent om nieuw glas in uw woning te installeren met een hoge isolerende factor, dan wordt het opeens een heel ander verhaal. Voor dergelijke investeringen is het groen krediet wel nog steeds interessant. Hou er tot slot ook rekening mee dat de fiscale voordelen op een groene investering alsook op een groen krediet afhankelijk kunnen zijn van de stad in kwestie. Verschillende fiscale voordelen mogen dan op federaal niveau afgeschaft zijn, er zijn er op Vlaams niveau allerhande nieuwe bijgekomen.

Kopen op afbetaling

Meteen leuke spullen kopen om vervolgens op termijn af te betalen, het kan!

Inleiding – Kopen op afbetaling

Kopen op afbetaling is iets dat doorheen de jaren in ons dagelijks leven is geslopen. Vroeger konden we het ons nauwelijks voorstellen dat we een bepaald artikel zouden kopen zonder het volledig te betalen, maar vandaag de dag is het de normaalste zaak van de wereld. Bijna iedere supermarkt of grote elektronicawinkel biedt u tegenwoordig wel de mogelijkheid om hun spullen op afbetaling te kopen. Eigenlijk is dit niet slecht, want het biedt de consument een grotere koopkracht, maar aan de andere kant zijn het stuk voor stuk kleine kredieten waar u ook kosten voor moet betalen. Vergis u immers niet, na afloop van uw afbetaling bent u vaak meer geld kwijt dan wanneer u het artikel gewoon in één keer had gekocht.

Hoe kopen op afbetaling?

Van zodra een winkel de mogelijkheid biedt aan haar klanten om een bepaald artikel aan te kopen op afbetaling is het in principe mogelijk om een artikel af te betalen. Het is hierbij wel belangrijk om er even bij stil te blijven staan dat er een melding zal worden gemaakt van kosten die in rekening worden gebracht. Winkels zijn immers veelal alleen bereid om een koop op afbetaling toe te staan wanneer ze er zelf nog een beetje extra winst op hebben. Kopen op afbetaling mag dus met andere woorden zeer interessant lijken (en dat zal het voor veel mensen ook ongetwijfeld zijn), hou altijd rekening met de kosten die er aan verbonden zijn.

Welke voorwaarden zijn er verbonden aan kopen op afbetaling?

In tegenstelling tot bij een gewoon krediet eist de winkel die de afbetaling toestaat doorgaans geen bewijs van inkomsten. Dit zorgt er voor dat u als consument zonder enig probleem een relatief hoge afbetaling kunt doen. Dit is op zich goed nieuws, maar anderzijds brengt deze manier van werken ook bepaalde risico’s met zich mee. U bent als consument immers op deze manier op geen enkele mogelijke wijze beschermd tegen eventuele betalingsachterstanden. Hou er tot slot rekening mee dat dit exact de reden is waarom er in iedere overeenkomst wordt opgenomen dat het aangekochte artikel eigendom blijft van de winkel tot op het ogenblik dat het volledig is afbetaald.

Tijdelijk krediet

Een krediet hoeft lang niet altijd over een lange looptijd te beschikken

Inleiding – Tijdelijk krediet

Er wordt van een krediet wel eens gezegd dat het steevast wordt afgesloten voor middellange tot lange termijn. In de praktijk zou dit willen zeggen dat iedereen die geld wil lenen een krediet op een termijn van minimum 5 tot 30 jaar afsluit. Hoewel dit voor het merendeel van de kredieten ongetwijfeld klopt zijn er ook heel wat kredietnemers die slechts een tijdelijk krediet van enkele maanden of zelfs weken wensen af te sluiten. Hier worden verschillende mogelijkheden toe geboden, alleen is het voor kredietnemers lang niet altijd even duidelijk hoe deze kredieten in hun werk gaan.

Een krediet met een looptijd van 30 dagen aanvragen

Een bekend voorbeeld van een tijdelijk krediet is een zogenaamde mini lening. Een mini lening is een kredietvorm die mensen de mogelijkheid biedt om een bedrag tot 500 of 1000 euro te lenen. Het bedrag dat u door middel van een mini krediet precies kunt lenen is afhankelijk van kredietverstrekker tot kredietverstrekker, maar in ieder geval mag de wettelijke grens van 1000 euro niet worden overschreden. Dit gezegd zijnde moet er ook stil gestaan blijven worden bij de kostprijs van een dergelijk tijdelijk krediet. Bij zowat alle kredieten wordt er een intrest aangerekend, maar dat is bij een mini krediet niet zo. Een mini krediet kenmerkt zich door een opstartkost die slechts eenmalig wordt aangerekend, maar die wel veelal goed is voor zo’n slordige 20 procent van het door u geleende bedrag. Dit zorgt er dan ook meteen voor dat het mini krediet één van de duurste tijdelijke kredieten op de markt is.

Andere tijdelijke kredieten

Een mini krediet is lang niet het enige tijdelijke krediet dat kan worden afgesloten. Sterker nog, banken verkeren in de mogelijkheid om iemand een algemeen tijdelijk krediet te verstrekken die voor veel hogere bedragen wordt afgesloten. Veelal betreft het in een dergelijk geval een zogenaamd doorlopend krediet waarbij er wordt gesteld dat bij het vroegtijdig aflossen van de kredietovereenkomst een bepaalde kostprijs wordt aangerekend. Op deze manier kan de kredietnemer het tijdelijk krediet stopzetten wanneer hij of zij dit wenst en is men er zich bij ondertekening van de kredietovereenkomst reeds van bewust hoeveel men aan “schadevergoeding” aan de bank zal moeten betalen. Een tijdelijk krediet kan in de meeste gevallen niet als gewone lening op afbetaling worden afgesloten.

Kredieten samenvoegen

Het samenvoegen van kredieten is zelden echt interessant

Inleiding – Kredieten samenvoegen

Kredieten samenvoegen lijkt vandaag de dag wel een heuse hype te zijn. Vanaf het ogenblik dat mensen over meer dan één krediet beschikken wordt er al gedacht over het samenvoegen van de lopende kredieten. Hoewel het idee erachter vaak goed is, is het helaas wel zo dat het samenvoegen van kredieten zelden echt interessant is. Veel mensen zien immers alleen het verschil in maandelijkse kosten zonder stil te blijven staan bij de kosten die gemaakt moeten worden om de bestaande kredieten op te zeggen en opnieuw af te sluiten als gezamenlijk krediet. Vooral in het geval van hypothecaire kredieten kunnen deze kosten immers zeer hoog uitvallen. U komt in dit artikel in ieder geval meer te weten over het samenvoegen van kredieten.

Wanneer is kredieten samenvoegen interessant?

Het samenvoegen van kredieten is zoals in de inleiding eigenlijk reeds deels aangehaald interessant wanneer het verschil in maandelijkse kostprijs groter is dan de kosten die u moet betalen voor het samenvoegen. Dit is zeer belangrijk en zeker een punt om rekening mee te houden. Heel wat kredietnemers gaan er immers vanuit dat kredieten samenvoegen altijd interessant is, maar dat is zeker en vast niet het geval. Voor het vervroegd stopzetten van uw huidige kredietlijnen zult u immers steeds een bepaalde boete moeten betalen. Die boete is echter niet de enige kost. Ook voor het afsluiten van een nieuwe kredietovereenkomst moeten er kosten worden betaald. Al deze verschillende kosten samen mogen dus niet groter zijn dan de maandelijkse intrest die u uitspaart. Zijn ze dat wel, dan is het samenvoegen van uw kredieten natuurlijk niet interessant.

Wat met hypothecaire kredieten?

Specifiek voor wat hypothecaire kredieten betreft is het samenvoegen er van zo mogelijk nog gevaarlijker. Van zodra er één enkel hypothecair krediet bij het samenvoegen betrokken is moet u er immers rekening mee houden dat de zogenaamde hypotheekkosten eveneens terug aangerekend zullen worden. Zoals u ongetwijfeld weet zijn dit kosten die zeer hoog kunnen oplopen. Wanneer u een hypothecair krediet wenst samen te voegen met andere kredieten is de kans dan ook groot dat u meer kosten zult moeten betalen dan u aan het einde van de rit zult besparen. Het samenvoegen van gewone kredieten met hypothecaire kredieten gebeurt ook beter in samenwerking met een financieel adviseur.

Kredietkaart

Een kredietkaart biedt u de mogelijkheid tot het afsluiten van een kleine, korte lening

Inleiding – Kredietkaart

De kredietkaart is een bankkaart die de eigenaar er van de mogelijkheid biedt om betalingen uit te voeren terwijl deze slechts op het einde van de maand van de rekening worden afgeschreven. Dit zorgt er voor dat u als het ware op een zeer eenvoudige manier een kleine lening kunt aangaan bij uw bank. Het spreekt natuurlijk wel voor zich dat het bedrag steeds wordt beperkt en u er ten allen tijde voor moet zorgen dat er voldoende geld op uw rekening staat om de aankopen op het einde van de maand mee te kunnen betalen. Is dat niet het geval, dan is de kans groot dat uw bank na enige tijd uw kredietkaart zal schrappen.

Hoe een kredietkaart aanvragen?

Om een kredietkaart aan te vragen is het belangrijk om er rekening mee te houden dat een kredietkaart min of meer wordt onderworpen aan dezelfde voorwaarden als een gewone financiering. De eerste voorwaarde is bijvoorbeeld dat er maandelijks een bepaald inkomen wordt gestort op de rekening waar de kredietkaart aan verbonden is. Is dit niet het geval, dan zal de bank een kredietkaart nooit willen toekennen. Is dat wel het geval, dan zal het inkomen deels bepalend zijn voor de limieten van de kredietkaart. Standaard kunt u bijvoorbeeld veelal slechts 1250 euro afhalen, maar indien u kunt aantonen over een hoger inkomen te beschikken kan dit bedrag worden verhoogd. Hoe dan ook is de limiet op uw kredietkaart dus vooral afhankelijk van uw inkomen. Verder hoeft u met geen bijzondere voorwaarden rekening te houden.

Is een kredietkaart veilig of niet?

Er wordt over kredietkaarten heel wat gezegd. Vooral het veiligheidsaspect van de kaart zou jaarlijks voor heel wat problemen zorgen. Het principe achter de kredietkaart is natuurlijk fraudegevoelig, maar anderzijds wordt er wel alles aan gedaan om de veiligheid van zowel de kaart als het gebruik er van te waarborgen. Hiermee wordt het risico op fraude niet volledig uitgesloten, maar wel gevoelig beperkt. In ieder geval zijn steeds meer mensen overtuigd van de mogelijkheden die een kredietkaart met zich meebrengt, want het is en blijft de eenvoudigste manier om op korte termijn een klein “krediet” aan te gaan.