Aanvragen krediet

Om krediet te kunnen aanvragen, moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden zijn opgesteld om te garanderen dat je wel degelijk de maandelijkse som zal kunnen terugbetalen. Dit is dus een voorzorgsmaatregel die zowel jou als de bank beschermt. Wanneer een kredietaanvraag geweigerd wordt moet je dit eigenlijk positief opvatten, want dan kan je later ook niet in de problemen komen wanneer je moet afbetalen. De financiële instelling zal, indien alles in orde is, maar al te graag geld uitlenen. Dit brengt voor hen namelijk ook geld in het laatje. Enkel wanneer ze 100% overtuigd zijn van het feit dat jij zal kunnen afbetalen, zullen ze een lening toestaan.

Wanneer je naar de bank stapt om krediet aan te vragen, moet je je op enkele zaken voorbereiden. Uiteraard kan je eerst een informerend gesprek aangaan, maar als je de procedure volledig wilt doorzetten heb je enkele documenten nodig die jouw huidige situatie kunnen representeren in de vorm van cijfers. Denk hierbij aan een recente loonfiche, lopende afbetalingen, maandelijkse kosten en het aantal kinderen dat je ten laste hebt. Op basis hiervan kan de bank snel zien als je al dan niet in staat zal zijn om aan hun maandelijkse verwachtingen te voldoen. Als dit het geval is, zou er geen probleem mogen zijn om het krediet te ontvangen, maar als dit niet het geval is kan gezamenlijk naar een oplossing worden gezocht.

Wanneer je boven de achttien jaar bent kan je in principe krediet aanvragen. Het is echter ook noodzakelijk om te kunnen aantonen dat je dit krediet kan terugbetalen. Inclusief de gevraagde rente. Om dit te kunnen bewijzen moet je dus enkele documenten voorleggen. Als hieruit blijkt dat je voldoende financiële middelen op maandbasis ter beschikking hebt, zal de kredietaanvraag wellicht goedgekeurd worden. Hou er rekening mee dat, wanneer je krediet heropneemt, de rentevoet (zo goed als) altijd verhoogd. Dit zorgt dus voor hogere kosten aan het einde van elke maand. Het is belangrijk dit in te brengen in de simulaties. Zo kom je, in het slechtste geval, ook niet voor verrassingen te staan.