Heropname hypothecair krediet

Een heropname van uw hypothecair krediet is zelden echt interessant

Een heropname hypothecair krediet biedt mensen die over een hypothecaire lening beschikken de mogelijkheid om een stukje van het door hun reeds afgeloste kapitaal opnieuw op te vragen. In eerste instantie is het goed om te weten dat dit niet altijd mogelijk is. De kredietovereenkomst van een hypothecaire lening kan een heropname immers uitsluitend. In dit geval is het dus met andere woorden hoe dan ook niet mogelijk om een heropname van uw hypothecair krediet door te voeren. Wanneer u dan over extra kapitaal wenst te beschikken bent u steeds aangewezen op het afsluiten van een nieuwe lening.

Hoe een heropname hypothecair krediet aanvragen?

Om een heropname van uw hypothecair krediet aan te vragen zult u als vanzelfsprekend terug naar de bank moeten. U zult vervolgens moeten kunnen voorleggen hoeveel u reeds heeft afbetaald en welk bedrag u terug wenst op te nemen. De bank zal in eerste instantie controleren of uw hypothecaire lening een heropname toestaat of niet en indien ja, welk bedrag u dan exact kunt opvragen. Wanneer vervolgens alles is afgesproken en de bank een heropname toestaat zult u een nieuw document moeten ondertekenen waarin staat te lezen hoeveel de heropname u kost en vooral hoeveel langer u zult moeten afbetalen. Hou er hoe dan ook rekening mee dat een heropname van uw hypothecair krediet veel kosten met zich meebrengt en het dus zelden interessant is om dit te doen.

Hoeveel kan ik terug opnemen van mijn hypothecair krediet?

De volgende vraag die u zich als vanzelfsprekend zult stellen is hoeveel u precies van uw hypothecair krediet terug kunt opnemen. Het bedrag dat u terug kunt opnemen is in eerste instantie natuurlijk afhankelijk van de reden voor heropname. Wenst u bijvoorbeeld werkzaamheden aan uw huis uit te voeren, dan is de kans klein dat u aan duizend euro voldoende heeft. Anderzijds is het natuurlijk niet alleen de reden voor heropname die telt. Ook wat in de kredietovereenkomst wordt opgenomen is van belang. In de overeenkomst kan bijvoorbeeld staan hoeveel u opnieuw kunt opnemen en vooral vanaf welk moment. Doorgaans dient u voor een heropname hoe dan ook reeds een aanzienlijk bedrag van uw hypothecair krediet te hebben afbetaald.