Investeringskrediet

Verzeker uw cashflow, kies voor een investeringskrediet!

Inleiding – Investeringskrediet

Een investeringskrediet is een krediet die wordt aangewend door mensen die een bepaalde investering willen financieren. Het is in eerste instantie belangrijk om in te zien dat een investeringskrediet vooral een zakelijk krediet is. Banken bieden een dergelijke financiering dan ook veelal uitsluitend aan met een zakelijke achtergrond waardoor het voor particulieren onmogelijk wordt om een dergelijk krediet aan te vragen. Voor bedrijven is het dan weer interessant om te weten dat een investeringskrediet veelal niet wordt toegekend voor investeringen in vastgoed. Bent u dat van plan, dan kunt u beter kijken naar de mogelijkheden m.b.t. het afsluiten van een hypothecair krediet.

Investeringskrediet aanvragen

Om een investeringskrediet aan te vragen moet u in eerste instantie dus veelal geregistreerd zijn als bedrijf. Vervolgens zult u in het bezit moeten zijn van documenten die de bank een realistisch beeld kunnen scheppen van de huidige financiële situatie van het bedrijf in kwestie. Ook voor het toekennen van een investeringskrediet zal de bank immers eerst zeker willen zijn van het feit of de kredietnemer in kwestie voldoende solvabel is. Is dat niet het geval, dan kan een investeringskrediet aan een bedrijf natuurlijk gewoon geweigerd worden. Verder dient u voor het aanvragen van een investeringskrediet als vanzelfsprekend ook in het bezit te zijn van de nodige informatie m.b.t. het krediet zelf. Denk hierbij vooral aan het bedrag dat u wil lenen alsook de looptijd van het investeringskrediet.

Is een investeringskrediet duur?

Wanneer we naar de kostprijs van een investeringskrediet kijken stellen we een aantal zaken vast. Allereerst zijn er in tegenstelling tot bij diverse andere kredieten voor het investeringskrediet geen aanvullende waarborgen vereist. U zult met andere woorden geen hypotheek moeten verstrekken noch zult u enige andere aanvullende vorm van financiële waarborg moeten geven. Dit zorgt er natuurlijk voor dat de bank altijd met een bepaald risico rekening moet houden. Dat risico kan zorgen voor een hoge kostprijs, maar wordt vooral getemperd omwille van het feit dat er bij een investeringskrediet altijd maandelijks van het geleende bedrag wordt afbetaald. Op deze manier ontstaat een krediet waarmee u geld op lange termijn kunt lenen tegen een toch relatief scherpe kostprijs.