Krediet zwarte lijst

Een krediet afsluiten wanneer u op de zwarte lijst staat is in bepaalde gevallen wel degelijk mogelijk

Inleiding – Krediet zwarte lijst

Een krediet aanvragen wanneer u over een zwarte lijst melding beschikt is als vanzelfsprekend niet evident. Het is in dit geval vooral belangrijk om er rekening mee te houden dat de bank u niet zal aanzien als een gewone kredietnemer. Het feit of u al dan niet een krediet toegekend zult krijgen zal dan ook sterk afhankelijk zijn van de financiële waarborgen die u de bank weet te bieden. Uw inkomen is bij een zwarte lijst melding veelal een eerste bepalende factor die wordt aangevuld met eventuele extra waarborgen zoals spaargeld, bepaalde beleggingen, etc. Hoe dan ook is het bij een krediet op de zwarte lijst dus van het grootste belang om zoveel mogelijk financieel gewicht in de strijd te gooien, want alleen dan zal de bank waarschijnlijk bereid zijn om naar u te luisteren.

Hoe een krediet met zwarte lijst melding aanvragen?

Eigenlijk verloopt het aanvragen van een krediet wanneer u op de zwarte lijst staat niet anders dan wanneer u een gewoon krediet zou aanvragen. Het is natuurlijk wel zo dat de bank automatisch zal merken dat u op de zwarte lijst staat. Bijgevolg zal de interesse van de bank om u een krediet te verstrekken afnemen. Hiermee is echter niet alle hoop verloren. Wanneer u aan de bank kunt voorleggen dat u, uw lopende schulden afbetaald en wanneer u een degelijk bewijs van goede inkomsten kunt voorleggen kan er in bepaalde gevallen toch worden overwogen om u een krediet toe te staan. Let op, in ieder geval blijft dit de keuze en de bevoegdheid van de bank of kredietverstrekker in kwestie. Een financiële instelling is immers nooit verplicht om iemand op de zwarte lijst toe te staan als klant of kredietnemer.

Hoeveel kan ik lenen met een krediet wanneer ik op de zwarte lijst sta?

De volgende vraag heeft natuurlijk betrekking op hoeveel u precies zult kunnen lenen. Dit is de vervelendste vraag van allemaal, want wanneer u op de zwarte lijst staat is het bedrag dat u kunt lenen altijd zeer beperkt. De bank zal immers geen enkel risico willen lopen op wanbetaling en dat is voor velen vervelend. Neem nu bijvoorbeeld een hypothecair krediet. Hoewel de bank uw situatie natuurlijk eerst grondig zal onderzoeken is de kans dat u een hypothecair krediet kunt afsluiten zeer klein, om maar niet te zeggen onbestaand. Een krediet is dus met andere woorden mogelijk, ook wanneer u op de zwarte lijst staat, maar verwacht geen grote bedragen.