Kredietaanvraag

Kredieten kunnen voor diverse zaken worden aangevraagd. Wees je er echter van bewust dat de bank je niet zomaar geld zal uitlenen. Allereerst willen zij zeker weten dat jij je belofte, op gebied van aflossing, kan nakomen. Wettelijk zijn zij verplicht om informatie over jouw huidige leefomstandigheden te vragen en op basis hiervan te beoordelen als je al dan niet tijdig zal kunnen betalen. Als dit naar hun mening niet het geval is, zijn zij verboden om jou het genoemde krediet te verschaffen. Zoals je wel kunt vermoeden is vooral jouw financiële situatie zeer belangrijk voor de financiële instelling.

Allereerst is er je inkomen. Dit geeft direct een zeer duidelijk overzicht over hoeveel geldmiddelen je maandelijks ontvangt en die je bij de aflossing dus kan gebruiken. Vooral je loonfiche is hierbij erg belangrijk, maar ook andere inkomens zijn van belang. Vermeld echt elke vorm van inkomsten om zoveel mogelijk krediet te kunnen aanvragen. Denk hierbij ook aan vervangingsinkomens, sociale vergoedingen en premies.

Als tweede zaak is de bank ook geïnteresseerd in je kosten. Denk hierbij aan reeds eerder aangegane kredieten en leningen, maandelijkse huuraflossing en vaste betalingen zoals water en elektriciteit. Op basis daarvan kan de bank berekenen hoeveel euro je op maandelijkse basis overhoudt door simpelweg het verschil tussen je inkomsten en kosten te berekenen. Zo zien ze dus als jij al dan niet de kredietlening kan aflossen.

Ten derde, en ook als laatste, is er interesse in je sociaaleconomische situatie. Dit is misschien op het eerste zicht niet logisch, maar als je weet wat dit allemaal omvat wordt het al een stuk duidelijker. Hiermee worden namelijk zaken bedoeld als je burgerlijke staat, je werkomstandigheden en het aantal kinderen dat je hebt. Aan de hand van deze zaken kan de bank bekijken als je inkomsten relatief stabiel zullen blijven gedurende de aflossing. Dit is noodzakelijk om te weten als je al dan niet naar het einde van de kredietaflossing nog steeds zal kunnen afbetalen.

Zoals je ziet zijn er dus enkele zaken waar je aan moet denken wanneer je je kredietaanvraag indient. De bank is bij wet verplicht om na te gaan als jij de afspraak wel kan nakomen. Zie het als een voordeel voor beide partijen. Jij zal normaliter niet in de problemen komen op financieel vlak en de bank is quasi zeker dat jij de schulden kan terugbetalen.