Kredieten samenvoegen

Het samenvoegen van kredieten is zelden echt interessant

Inleiding – Kredieten samenvoegen

Kredieten samenvoegen lijkt vandaag de dag wel een heuse hype te zijn. Vanaf het ogenblik dat mensen over meer dan één krediet beschikken wordt er al gedacht over het samenvoegen van de lopende kredieten. Hoewel het idee erachter vaak goed is, is het helaas wel zo dat het samenvoegen van kredieten zelden echt interessant is. Veel mensen zien immers alleen het verschil in maandelijkse kosten zonder stil te blijven staan bij de kosten die gemaakt moeten worden om de bestaande kredieten op te zeggen en opnieuw af te sluiten als gezamenlijk krediet. Vooral in het geval van hypothecaire kredieten kunnen deze kosten immers zeer hoog uitvallen. U komt in dit artikel in ieder geval meer te weten over het samenvoegen van kredieten.

Wanneer is kredieten samenvoegen interessant?

Het samenvoegen van kredieten is zoals in de inleiding eigenlijk reeds deels aangehaald interessant wanneer het verschil in maandelijkse kostprijs groter is dan de kosten die u moet betalen voor het samenvoegen. Dit is zeer belangrijk en zeker een punt om rekening mee te houden. Heel wat kredietnemers gaan er immers vanuit dat kredieten samenvoegen altijd interessant is, maar dat is zeker en vast niet het geval. Voor het vervroegd stopzetten van uw huidige kredietlijnen zult u immers steeds een bepaalde boete moeten betalen. Die boete is echter niet de enige kost. Ook voor het afsluiten van een nieuwe kredietovereenkomst moeten er kosten worden betaald. Al deze verschillende kosten samen mogen dus niet groter zijn dan de maandelijkse intrest die u uitspaart. Zijn ze dat wel, dan is het samenvoegen van uw kredieten natuurlijk niet interessant.

Wat met hypothecaire kredieten?

Specifiek voor wat hypothecaire kredieten betreft is het samenvoegen er van zo mogelijk nog gevaarlijker. Van zodra er één enkel hypothecair krediet bij het samenvoegen betrokken is moet u er immers rekening mee houden dat de zogenaamde hypotheekkosten eveneens terug aangerekend zullen worden. Zoals u ongetwijfeld weet zijn dit kosten die zeer hoog kunnen oplopen. Wanneer u een hypothecair krediet wenst samen te voegen met andere kredieten is de kans dan ook groot dat u meer kosten zult moeten betalen dan u aan het einde van de rit zult besparen. Het samenvoegen van gewone kredieten met hypothecaire kredieten gebeurt ook beter in samenwerking met een financieel adviseur.