Kredietkaart

Een kredietkaart biedt u de mogelijkheid tot het afsluiten van een kleine, korte lening

Inleiding – Kredietkaart

De kredietkaart is een bankkaart die de eigenaar er van de mogelijkheid biedt om betalingen uit te voeren terwijl deze slechts op het einde van de maand van de rekening worden afgeschreven. Dit zorgt er voor dat u als het ware op een zeer eenvoudige manier een kleine lening kunt aangaan bij uw bank. Het spreekt natuurlijk wel voor zich dat het bedrag steeds wordt beperkt en u er ten allen tijde voor moet zorgen dat er voldoende geld op uw rekening staat om de aankopen op het einde van de maand mee te kunnen betalen. Is dat niet het geval, dan is de kans groot dat uw bank na enige tijd uw kredietkaart zal schrappen.

Hoe een kredietkaart aanvragen?

Om een kredietkaart aan te vragen is het belangrijk om er rekening mee te houden dat een kredietkaart min of meer wordt onderworpen aan dezelfde voorwaarden als een gewone financiering. De eerste voorwaarde is bijvoorbeeld dat er maandelijks een bepaald inkomen wordt gestort op de rekening waar de kredietkaart aan verbonden is. Is dit niet het geval, dan zal de bank een kredietkaart nooit willen toekennen. Is dat wel het geval, dan zal het inkomen deels bepalend zijn voor de limieten van de kredietkaart. Standaard kunt u bijvoorbeeld veelal slechts 1250 euro afhalen, maar indien u kunt aantonen over een hoger inkomen te beschikken kan dit bedrag worden verhoogd. Hoe dan ook is de limiet op uw kredietkaart dus vooral afhankelijk van uw inkomen. Verder hoeft u met geen bijzondere voorwaarden rekening te houden.

Is een kredietkaart veilig of niet?

Er wordt over kredietkaarten heel wat gezegd. Vooral het veiligheidsaspect van de kaart zou jaarlijks voor heel wat problemen zorgen. Het principe achter de kredietkaart is natuurlijk fraudegevoelig, maar anderzijds wordt er wel alles aan gedaan om de veiligheid van zowel de kaart als het gebruik er van te waarborgen. Hiermee wordt het risico op fraude niet volledig uitgesloten, maar wel gevoelig beperkt. In ieder geval zijn steeds meer mensen overtuigd van de mogelijkheden die een kredietkaart met zich meebrengt, want het is en blijft de eenvoudigste manier om op korte termijn een klein “krediet” aan te gaan.