Krediet aanvragen

Een krediet kan voor diverse doeleinden dienen. Je kan er in principe alles wat je maar wil mee financieren. Concreet kan je stellen dat je bij een krediet simpelweg geld leent van een bank. Het enige verschil met een lening is het feit dat je het geld dat je al hebt terugbetaald nog eens kan heropnemen. Uiteraard moet je ook interesten betalen op het geleende bedrag en die worden bij heropname groter. Er zijn tal van kredietvormen die elk verschillende voorwaarden hebben die aangepast zijn aan het doel van het krediet. Daar moet je dus uiteraard goed naar kijken. Maar vooraleer je een krediet kan aanvragen, moet je wel enkele stappen ondernemen.

Krediet aanvragen? Allereerst moet je beslissen bij welke bank je het krediet zal aanvragen. Er zijn tal van banken (en ook andere financiële instellingen) die je kunnen helpen bij het verschaffen van een krediet. Het is aan jou om uit te maken welke het beste is. Waarschijnlijk is dat diegene met de laagste interestvoet. Het is echter belangrijk om verder te kijken dan dat. De opstartkosten kunnen ook wel eens verschillen. Daarom kan je beter kijken naar het totaalplaatje. Ga na hoeveel je in totaal, wanneer het krediet volledig is terugbetaald, kwijt bent. Door dit te doen bij verschillende banken zal je snel te weten komen welke de goedkoopste is.

Eens je weet bij welke bank je het krediet gaat aanvragen, of te wel geld lenen, is het tijd om meer informatie te winnen. Hier en daar wat research doen kan nooit kwaad. Zoek op het internet naar verhalen van derden die een soortgelijk krediet zijn aangegaan en kijk wat hun ervaringen zijn. Als je ziet dat er enkel positief wordt gesproken over de bank zit je wellicht goed. Lees je echter ook negatieve verhalen, dan is het wellicht verstandig om twee keer na te denken over de keuze van de bank. Ben je overtuigd dat je voor de betreffende financiële instelling zal gaan, dan kan je naar de bank toestappen voor een eerste afspraak waarin je concreet zal uitleggen waarover het gaat.

Leg uit aan de vertegenwoordiger waarnaar je precies op zoek bent > lening aanvragen. De persoon in kwestie zal je dan al snel kunnen vertellen welke kredietsoort het best bij jou past. Het kan zijn dat er verschillende formules beschikbaar zijn, het is dan uiteraard aan jou om te beslissen welke je kiest. Elke formule zal andere voorwaarden hebben en op die manier dus ook voor andere voor- en nadelen zorgen. Je kan samen met de vertegenwoordiger kijken wat het beste bij jou past aan de hand van enkele gegevens. Denk hierbij aan je maandelijkse inkomen, je burgerlijke staat, hoeveel je maandelijks bereid bent af te lossen, aan welke looptijd je had gedacht enzovoort.

Nu is het tijd om de lening effectief aan te vragen. Wanneer jij de juiste papieren meebrengt die de bank verzekeren dat je aan hun maandelijkse wensen kan voldoen, zou het geen probleem mogen zijn om de lening aan te vragen en af te sluiten. Tegenwoordig kan je een lening zelf al zeer snel aanvragen via het internet, ook kun je op verschillende sites gebruik maken van een krediet simulator. Het belangrijkste is dus om de juiste partij en de juiste kredietvorm te kiezen, de rest is allemaal zeer snel geregeld. Veel succes!

Valkuilen en tips bij kredietaanvragen

De laatste jaren zijn de banken veel strenger geworden. Dat is een feit. Kijk maar naar de hogere waarborgen, de opvallende voorwaarden en de minder voordelige leningen voor de klanten. Het zijn allemaal gevolgen van de economische crisis. Alle financiële instellingen hebben het moeilijk en moeten proberen hun hoofd boven water te houden. Dit doen ze door de cliënten te benadelen, maar als ze dit niet doen, kunnen ze niet blijven voortbestaan. Het is dus een probleem dat je van beide kanten moet bekijken. Waar je echter nog beter bij moet opletten, is de manier waarop de banken proberen te overleven. Vaak zullen ze proberen de klant te misleiden om uiteindelijk toch iets meer profijt te halen uit de overeenkomst.

Er worden te vaak kredieten aangegaan. In principe zou dit de laatste optie moeten zijn. Een krediet pas aangaan als het op geen enkele andere manier mogelijk is om de nodige financieringsmiddelen bij elkaar te krijgen. Dat wordt echter niet gedaan. Particulieren en vooral bedrijven gaan maar al te graag informeren bij de banken om een krediet aan te gaan. Terwijl er al tal van andere kredietleningen lopen. Het probleem is dat er steeds meer maandelijkse afbetalingen komen en het bedrijf dit enkel kan dragen indien de groei net zo vlot evolueert. Probeer het aangaan van kredieten dus te vermijden als het mogelijk is. Zo zal minder geld moeten voorzien worden aan het einde van de maand.

Krediet aanvragen

Bij het aanvragen van kredieten wordt zeer veel informatie van je gevraagd. Waarom dat gedaan wordt? De bank wilt zeker zijn dat je de gemaakte afspraken kan nakomen. Daarom is het belangrijk om zoveel mogelijk informatie te delen met de financiële instelling. Wanneer de bank vooraf ziet dat je niet zal kunnen voldoen aan hun wensen, zullen ze geen krediet aan jou verstrekken. Dat lijkt misschien niet al te best, maar dit doen ze in eerste instantie om zichzelf, maar uiteraard ook jou te beschermen. Verberg geen gegevens die de bank nodig kan hebben. Dit zal uiteindelijk enkel in jouw nadeel spelen.

Een goede relatie met de bank is noodzakelijk. Hierdoor ontstaat vertrouwen en kan je op een goede manier overleggen en de juiste keuzes maken. Het bevordert het delen van informatie. Maar let op, de bank is nog steeds diegene die jou geld uitleent en op vlak van geld kan je nooit voorzichtig genoeg zijn. Een goede relatie is dus oké, maar ga hier niet te ver in! Advies en begeleiding is altijd positief. Dit kan zowel van de instelling komen, maar ook van een externe partij die alles veel objectiever kan bekijken.

Als waarborgen gevraagd worden, kan je hier gerust in meegaan. Let er echter op dat alle waarborgen kunnen worden opgenomen door de bank. Het is dus ten strengste afgeraden om privéwaarborgen op te geven als het niet nodig is.

Concreet kunnen we besluiten dat er tal van valkuilen zijn. Het is belangrijk om een goede overeenkomst af te sluiten om op die manier niet voor verrassingen te staan. Banken zullen echter altijd proberen zoveel mogelijk voordeel te halen uit hun afspraken. Wees hiervoor op je hoede!

Krediet aanvragen België

Krediet aanvragen in België kan soms lastiger zijn dan je zou denken. Er zijn zoveel financiële instellingen die zich presenteren als de beste keuze en dat zorgt uiteraard voor de nodige verwarring. De belangrijkste vraag blijft dan natuurlijk dezelfde: waar kan ik het best mijn krediet aanvragen? Om dit te weten te komen is het verstandig om diverse partijen te benaderen. Door verschillende simulaties op te maken kan je erachter komen waar je de voordeligste formule kan krijgen. Hou uiteraard met alle factoren rekening. De rentevoet, de opstartkosten en de verhoging van de rentevoet bij heropname zijn de belangrijkste eigenschappen waar je op moet letten.

Krediet aanvragen kan in België op verschillende manieren. Uiteraard kan je gewoon naar de bank stappen, uitleggen wat je nodig hebt en het krediet op die manier aanvragen. Dan is het uiteraard noodzakelijk om de gewenste documenten bij te hebben (eventueel een kopie). Dit kan echter ook bij het tweede bezoek als je eerst enkel informatie wenst. Een andere mogelijkheid is om je aanvraag online in te dienen. Dit is zeer makkelijk en kan gewoon van achter je computer gebeuren. Bij sommige banken is het dan ook verplicht om enkele documenten bij te voegen als bijlage, maar dit kan ook in een later stadium gebeuren. Het is dus maar net wat je prefereert.

Kredietaanvragen worden in België zeer makkelijk aanvaard. Dat kan natuurlijk voor problemen zorgen tijdens de terugbetaling. Steeds meer Belgen ondervinden hier last van en zijn dan ook genoodzaakt om naar een oplossing te zoeken. Eenmaal het krediet is aangegaan, moet er natuurlijk terugbetaald worden. Sommige banken kunnen hier nog uitstel van betaling op toekennen, maar mede dankzij de financiële crisis zijn er steeds minder banken die dit soort diensten kunnen verlenen. Daardoor moet soms gezocht worden naar andere oplossingen en vaak bestaan deze eruit dat privé-eigendommen verkocht worden. Het is dus zeer sterk aangeraden om, vooraleer je een krediet aangaat, hier goed over na te denken en voldoende simulaties te maken.

Aanvragen krediet

Om krediet te kunnen aanvragen, moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden zijn opgesteld om te garanderen dat je wel degelijk de maandelijkse som zal kunnen terugbetalen. Dit is dus een voorzorgsmaatregel die zowel jou als de bank beschermt. Wanneer een kredietaanvraag geweigerd wordt moet je dit eigenlijk positief opvatten, want dan kan je later ook niet in de problemen komen wanneer je moet afbetalen. De financiële instelling zal, indien alles in orde is, maar al te graag geld uitlenen. Dit brengt voor hen namelijk ook geld in het laatje. Enkel wanneer ze 100% overtuigd zijn van het feit dat jij zal kunnen afbetalen, zullen ze een lening toestaan.

Wanneer je naar de bank stapt om krediet aan te vragen, moet je je op enkele zaken voorbereiden. Uiteraard kan je eerst een informerend gesprek aangaan, maar als je de procedure volledig wilt doorzetten heb je enkele documenten nodig die jouw huidige situatie kunnen representeren in de vorm van cijfers. Denk hierbij aan een recente loonfiche, lopende afbetalingen, maandelijkse kosten en het aantal kinderen dat je ten laste hebt. Op basis hiervan kan de bank snel zien als je al dan niet in staat zal zijn om aan hun maandelijkse verwachtingen te voldoen. Als dit het geval is, zou er geen probleem mogen zijn om het krediet te ontvangen, maar als dit niet het geval is kan gezamenlijk naar een oplossing worden gezocht.

Wanneer je boven de achttien jaar bent kan je in principe krediet aanvragen. Het is echter ook noodzakelijk om te kunnen aantonen dat je dit krediet kan terugbetalen. Inclusief de gevraagde rente. Om dit te kunnen bewijzen moet je dus enkele documenten voorleggen. Als hieruit blijkt dat je voldoende financiële middelen op maandbasis ter beschikking hebt, zal de kredietaanvraag wellicht goedgekeurd worden. Hou er rekening mee dat, wanneer je krediet heropneemt, de rentevoet (zo goed als) altijd verhoogd. Dit zorgt dus voor hogere kosten aan het einde van elke maand. Het is belangrijk dit in te brengen in de simulaties. Zo kom je, in het slechtste geval, ook niet voor verrassingen te staan.

Hypothecaire kredietaanvragen

Zeer weinig mensen kunnen op zelfstandige basis een woning of bouwgrond aankopen. Meestal is het eigen vermogen hiervoor ontoereikend waardoor een bank aangesproken wordt om het benodigde bedrag te verkrijgen. Dit kan in de vorm van een hypothecaire lening of in de vorm van een hypothecair krediet. Het verschil is simpel: bij een hypothecair krediet kan je reeds terugbetaalde bedrag opnieuw opvragen. Dit geeft een extra voordeel als je extra kosten maakt en deze niet zelf kan financieren. Dan moet je niet opnieuw een lening aangaan maar kan je in principe het geld gewoon terugnemen. Let er wel op dat de rentevoet steeds hoger wordt als je geld heropneemt.

Voor beide partijen is een hypothecair krediet een serieuze stap. De bank heeft hier reeds ervaring mee en weet precies wat men moet doen, maar het blijft een flink pak geld dat ze moeten voorzien en daarom is het noodzakelijk en zelfs bij wet verplicht om na te gaan als de kredietafnemer al dan niet aan de voorwaarden zal kunnen voldoen. Het is dus vooral belangrijk om te weten te komen als de cliënt over voldoende financiële middelen beschikt per maand om telkens een deel af te betalen met daarbovenop enkele interesten. Voor de cliënt is dit echter iets moeilijker. Wellicht is het de eerste keer dat een zeer groot krediet wordt aangevraagd en het is dan ook belangrijk om geen fouten te maken. Allereerst is het aangeraden om de voordeligste partij te zoeken en daar het krediet af te nemen. Er zit wel degelijk verschil in de kredieten van de verschillende financiële instellingen. Daarna moet gekeken worden naar alle papieren die de bank vereist. Dit zijn de documenten die noodzakelijk zijn om een degelijk oordeel over jouw huidige situatie te vellen. Denk hierbij aan loonfiches, samenlevingsdocumenten en lopende afbetalingen.

In principe is een hypothecair krediet niet zo verschillend als een gewoon krediet. Het grootste verschil zit hem in het bedrag dat ontleend wordt. Dit is waarschijnlijk (één van) de grootste lening(en) die ooit zullen worden aangegaan door individuen. De benodigde papieren moeten de bank zekerheid geven dat je kan terugbetalen.

Online krediet aanvragen

Het internet heeft voor heel wat veranderingen gezorgd in onze huidige samenleving. Niet alleen is het contact met anderen en het vinden van allerlei informatie veel makkelijker geworden, ook het aanvragen van een krediet is nu kinderspel. Door het volgen van enkele eenvoudige stappen kan je binnen mum van tijd een kredietaanvraag naar de betreffende bank verzenden. Uiteraard moet de bank in kwestie deze mogelijkheid accepteren, maar dit zijn er al heel wat en dagelijks komen er bij. Het is namelijk het doel van elke bank om zoveel mogelijk klanten te winnen en deze optie is toch wel een must om te kunnen concurreren met de anderen.

Natuurlijk is het bij een online aanvraag niet mogelijk om eerst uitgebreid te praten over de mogelijkheden en dergelijke. Daarvoor ga je beter even langs bij een kantoor van de betreffende bank. Het kan natuurlijk wel dat je nog even wilt nadenken na dit bezoek en de aanvraag dan indient via het internet. Of, indien je echt meer informatie wilt, kan je altijd een mailtje sturen en de klantenservice van de bank zal je met plezier verder helpen. Hierdoor hoef je niet perse de deur uit om een krediet aan te vragen. Vaak kan dit handig zijn voor kleine kredieten, waar niet veel risico’s aan verbonden zijn. De grotere kredietleningen vereisen toch wat meer zorgvuldigheid en wellicht wil je daarover toch iets beter geïnformeerd worden.

Ook wanneer je een lening aanvraagt via het internet, worden enkele documenten gevraagd door de financiële instelling in kwestie. Zo zal je als particulier moeten aantonen dat je een stabiel inkomen hebt waarmee je de maandelijkse lasten kunt afbetalen. Voor bedrijven geldt hetzelfde, zij zullen de afgelopen jaren in cijfers op papier moeten kunnen weergeven om de bank te overtuigen. Enkel dan kan je de gewenste lening krijgen. Om meer informatie te verkrijgen over alle gewenste documenten en de volledige procedure, kan je best even de website van de bank waarbij je wilt lenen bezoeken. Daar vind je wellicht alle gegevens die je nodig hebt! Succes.

Zakelijk krediet aanvragen

Als bedrijf is het onmogelijk om alle zaken die je moet financieren zomaar met eigen kapitaal te bekostigen. Excuus, sommige bedrijven kunnen dit wellicht wel. Laat ons daarom het gemiddelde bedrijf onder de loep nemen. Alle kosten kunnen, vooral in de beginjaren, zo hoog oplopen waardoor je dit op eigen houtje onmogelijk kan betalen. Daarom kan een zakelijk krediet zeer handig zijn. In principe is dit hetzelfde als een particulier krediet, met dat verschil dat niet jij, maar het bedrijf als verantwoordelijke wordt opgesteld voor de terugbetalingen.

Als bedrijf kan je voor verschillende financieringen staan. Het kan nodig zijn om bijvoorbeeld een gebouw te huren, om te investeren in machines of om uit te breiden. In elk geval moet je over de nodige financieringsmiddelen beschikken. Wanneer dit niet mogelijk is met het eigen vermogen, kan een zakelijk krediet van pas komen. Hiervoor moet je uiteraard een financiële instelling contacteren die bereid is om het nodige krediet aan jou te verstrekken. Om dit voor elkaar te krijgen, zal de bank zekerheid willen door enkele gegevens van het bedrijf op te vragen.

Bij je kredietaanvraag moet je er dus rekening mee houden dat de bank je aanvraag ook kan weigeren. Daarom is het van groot belang om het bedrijf zo positief mogelijk voor te stellen. De laatste twee boekjaren zullen zeker moeten worden bijgevoegd en aan de hand daarvan zal de financiële instelling beslissen als het bedrijf al dan niet voorzien zal worden van het gewenste krediet. Zoals je dus begrijpt is het noodzakelijk om minimum twee jaar te bestaan als onderneming.

Zoals je dus ziet is een bedrijf net als een particulier verplicht om aan te tonen dat de schulden kunnen worden afbetaald. Dat is nodig om de bank gerust te stellen. Wettelijk gezien is het zelfs verplicht om hier onderzoek naar uit te voeren alvorens de kredietlening kan worden goedgekeurd.

Kredietaanvraag

Kredieten kunnen voor diverse zaken worden aangevraagd. Wees je er echter van bewust dat de bank je niet zomaar geld zal uitlenen. Allereerst willen zij zeker weten dat jij je belofte, op gebied van aflossing, kan nakomen. Wettelijk zijn zij verplicht om informatie over jouw huidige leefomstandigheden te vragen en op basis hiervan te beoordelen als je al dan niet tijdig zal kunnen betalen. Als dit naar hun mening niet het geval is, zijn zij verboden om jou het genoemde krediet te verschaffen. Zoals je wel kunt vermoeden is vooral jouw financiële situatie zeer belangrijk voor de financiële instelling.

Allereerst is er je inkomen. Dit geeft direct een zeer duidelijk overzicht over hoeveel geldmiddelen je maandelijks ontvangt en die je bij de aflossing dus kan gebruiken. Vooral je loonfiche is hierbij erg belangrijk, maar ook andere inkomens zijn van belang. Vermeld echt elke vorm van inkomsten om zoveel mogelijk krediet te kunnen aanvragen. Denk hierbij ook aan vervangingsinkomens, sociale vergoedingen en premies.

Als tweede zaak is de bank ook geïnteresseerd in je kosten. Denk hierbij aan reeds eerder aangegane kredieten en leningen, maandelijkse huuraflossing en vaste betalingen zoals water en elektriciteit. Op basis daarvan kan de bank berekenen hoeveel euro je op maandelijkse basis overhoudt door simpelweg het verschil tussen je inkomsten en kosten te berekenen. Zo zien ze dus als jij al dan niet de kredietlening kan aflossen.

Ten derde, en ook als laatste, is er interesse in je sociaaleconomische situatie. Dit is misschien op het eerste zicht niet logisch, maar als je weet wat dit allemaal omvat wordt het al een stuk duidelijker. Hiermee worden namelijk zaken bedoeld als je burgerlijke staat, je werkomstandigheden en het aantal kinderen dat je hebt. Aan de hand van deze zaken kan de bank bekijken als je inkomsten relatief stabiel zullen blijven gedurende de aflossing. Dit is noodzakelijk om te weten als je al dan niet naar het einde van de kredietaflossing nog steeds zal kunnen afbetalen.

Zoals je ziet zijn er dus enkele zaken waar je aan moet denken wanneer je je kredietaanvraag indient. De bank is bij wet verplicht om na te gaan als jij de afspraak wel kan nakomen. Zie het als een voordeel voor beide partijen. Jij zal normaliter niet in de problemen komen op financieel vlak en de bank is quasi zeker dat jij de schulden kan terugbetalen.