Krediet aanvragen

Een krediet kan voor diverse doeleinden dienen. Je kan er in principe alles wat je maar wil mee financieren. Concreet kan je stellen dat je bij een krediet simpelweg geld leent van een bank. Het enige verschil met een lening is het feit dat je het geld dat je al hebt terugbetaald nog eens kan […]

Krediet aanvragen België

Krediet aanvragen in België kan soms lastiger zijn dan je zou denken. Er zijn zoveel financiële instellingen die zich presenteren als de beste keuze en dat zorgt uiteraard voor de nodige verwarring. De belangrijkste vraag blijft dan natuurlijk dezelfde: waar kan ik het best mijn krediet aanvragen? Om dit te weten te komen is het […]

Aanvragen krediet

Om krediet te kunnen aanvragen, moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden zijn opgesteld om te garanderen dat je wel degelijk de maandelijkse som zal kunnen terugbetalen. Dit is dus een voorzorgsmaatregel die zowel jou als de bank beschermt. Wanneer een kredietaanvraag geweigerd wordt moet je dit eigenlijk positief opvatten, want dan kan je […]

Zakelijk krediet aanvragen

Als bedrijf is het onmogelijk om alle zaken die je moet financieren zomaar met eigen kapitaal te bekostigen. Excuus, sommige bedrijven kunnen dit wellicht wel. Laat ons daarom het gemiddelde bedrijf onder de loep nemen. Alle kosten kunnen, vooral in de beginjaren, zo hoog oplopen waardoor je dit op eigen houtje onmogelijk kan betalen. Daarom […]

Kredietaanvraag

Kredieten kunnen voor diverse zaken worden aangevraagd. Wees je er echter van bewust dat de bank je niet zomaar geld zal uitlenen. Allereerst willen zij zeker weten dat jij je belofte, op gebied van aflossing, kan nakomen. Wettelijk zijn zij verplicht om informatie over jouw huidige leefomstandigheden te vragen en op basis hiervan te beoordelen […]