Tijdelijk krediet

Een krediet hoeft lang niet altijd over een lange looptijd te beschikken

Inleiding – Tijdelijk krediet

Er wordt van een krediet wel eens gezegd dat het steevast wordt afgesloten voor middellange tot lange termijn. In de praktijk zou dit willen zeggen dat iedereen die geld wil lenen een krediet op een termijn van minimum 5 tot 30 jaar afsluit. Hoewel dit voor het merendeel van de kredieten ongetwijfeld klopt zijn er ook heel wat kredietnemers die slechts een tijdelijk krediet van enkele maanden of zelfs weken wensen af te sluiten. Hier worden verschillende mogelijkheden toe geboden, alleen is het voor kredietnemers lang niet altijd even duidelijk hoe deze kredieten in hun werk gaan.

Een krediet met een looptijd van 30 dagen aanvragen

Een bekend voorbeeld van een tijdelijk krediet is een zogenaamde mini lening. Een mini lening is een kredietvorm die mensen de mogelijkheid biedt om een bedrag tot 500 of 1000 euro te lenen. Het bedrag dat u door middel van een mini krediet precies kunt lenen is afhankelijk van kredietverstrekker tot kredietverstrekker, maar in ieder geval mag de wettelijke grens van 1000 euro niet worden overschreden. Dit gezegd zijnde moet er ook stil gestaan blijven worden bij de kostprijs van een dergelijk tijdelijk krediet. Bij zowat alle kredieten wordt er een intrest aangerekend, maar dat is bij een mini krediet niet zo. Een mini krediet kenmerkt zich door een opstartkost die slechts eenmalig wordt aangerekend, maar die wel veelal goed is voor zo’n slordige 20 procent van het door u geleende bedrag. Dit zorgt er dan ook meteen voor dat het mini krediet één van de duurste tijdelijke kredieten op de markt is.

Andere tijdelijke kredieten

Een mini krediet is lang niet het enige tijdelijke krediet dat kan worden afgesloten. Sterker nog, banken verkeren in de mogelijkheid om iemand een algemeen tijdelijk krediet te verstrekken die voor veel hogere bedragen wordt afgesloten. Veelal betreft het in een dergelijk geval een zogenaamd doorlopend krediet waarbij er wordt gesteld dat bij het vroegtijdig aflossen van de kredietovereenkomst een bepaalde kostprijs wordt aangerekend. Op deze manier kan de kredietnemer het tijdelijk krediet stopzetten wanneer hij of zij dit wenst en is men er zich bij ondertekening van de kredietovereenkomst reeds van bewust hoeveel men aan “schadevergoeding” aan de bank zal moeten betalen. Een tijdelijk krediet kan in de meeste gevallen niet als gewone lening op afbetaling worden afgesloten.