Valkuilen en tips bij kredietaanvragen

De laatste jaren zijn de banken veel strenger geworden. Dat is een feit. Kijk maar naar de hogere waarborgen, de opvallende voorwaarden en de minder voordelige leningen voor de klanten. Het zijn allemaal gevolgen van de economische crisis. Alle financiële instellingen hebben het moeilijk en moeten proberen hun hoofd boven water te houden. Dit doen ze door de cliënten te benadelen, maar als ze dit niet doen, kunnen ze niet blijven voortbestaan. Het is dus een probleem dat je van beide kanten moet bekijken. Waar je echter nog beter bij moet opletten, is de manier waarop de banken proberen te overleven. Vaak zullen ze proberen de klant te misleiden om uiteindelijk toch iets meer profijt te halen uit de overeenkomst.

Er worden te vaak kredieten aangegaan. In principe zou dit de laatste optie moeten zijn. Een krediet pas aangaan als het op geen enkele andere manier mogelijk is om de nodige financieringsmiddelen bij elkaar te krijgen. Dat wordt echter niet gedaan. Particulieren en vooral bedrijven gaan maar al te graag informeren bij de banken om een krediet aan te gaan. Terwijl er al tal van andere kredietleningen lopen. Het probleem is dat er steeds meer maandelijkse afbetalingen komen en het bedrijf dit enkel kan dragen indien de groei net zo vlot evolueert. Probeer het aangaan van kredieten dus te vermijden als het mogelijk is. Zo zal minder geld moeten voorzien worden aan het einde van de maand.

Krediet aanvragen

Bij het aanvragen van kredieten wordt zeer veel informatie van je gevraagd. Waarom dat gedaan wordt? De bank wilt zeker zijn dat je de gemaakte afspraken kan nakomen. Daarom is het belangrijk om zoveel mogelijk informatie te delen met de financiële instelling. Wanneer de bank vooraf ziet dat je niet zal kunnen voldoen aan hun wensen, zullen ze geen krediet aan jou verstrekken. Dat lijkt misschien niet al te best, maar dit doen ze in eerste instantie om zichzelf, maar uiteraard ook jou te beschermen. Verberg geen gegevens die de bank nodig kan hebben. Dit zal uiteindelijk enkel in jouw nadeel spelen.

Een goede relatie met de bank is noodzakelijk. Hierdoor ontstaat vertrouwen en kan je op een goede manier overleggen en de juiste keuzes maken. Het bevordert het delen van informatie. Maar let op, de bank is nog steeds diegene die jou geld uitleent en op vlak van geld kan je nooit voorzichtig genoeg zijn. Een goede relatie is dus oké, maar ga hier niet te ver in! Advies en begeleiding is altijd positief. Dit kan zowel van de instelling komen, maar ook van een externe partij die alles veel objectiever kan bekijken.

Als waarborgen gevraagd worden, kan je hier gerust in meegaan. Let er echter op dat alle waarborgen kunnen worden opgenomen door de bank. Het is dus ten strengste afgeraden om privéwaarborgen op te geven als het niet nodig is.

Concreet kunnen we besluiten dat er tal van valkuilen zijn. Het is belangrijk om een goede overeenkomst af te sluiten om op die manier niet voor verrassingen te staan. Banken zullen echter altijd proberen zoveel mogelijk voordeel te halen uit hun afspraken. Wees hiervoor op je hoede!