Hypothecaire kredietaanvragen

Zeer weinig mensen kunnen op zelfstandige basis een woning of bouwgrond aankopen. Meestal is het eigen vermogen hiervoor ontoereikend waardoor een bank aangesproken wordt om het benodigde bedrag te verkrijgen. Dit kan in de vorm van een hypothecaire lening of in de vorm van een hypothecair krediet. Het verschil is simpel: bij een hypothecair krediet kan je reeds terugbetaalde bedrag opnieuw opvragen. Dit geeft een extra voordeel als je extra kosten maakt en deze niet zelf kan financieren. Dan moet je niet opnieuw een lening aangaan maar kan je in principe het geld gewoon terugnemen. Let er wel op dat de rentevoet steeds hoger wordt als je geld heropneemt.

Voor beide partijen is een hypothecair krediet een serieuze stap. De bank heeft hier reeds ervaring mee en weet precies wat men moet doen, maar het blijft een flink pak geld dat ze moeten voorzien en daarom is het noodzakelijk en zelfs bij wet verplicht om na te gaan als de kredietafnemer al dan niet aan de voorwaarden zal kunnen voldoen. Het is dus vooral belangrijk om te weten te komen als de cliënt over voldoende financiële middelen beschikt per maand om telkens een deel af te betalen met daarbovenop enkele interesten. Voor de cliënt is dit echter iets moeilijker. Wellicht is het de eerste keer dat een zeer groot krediet wordt aangevraagd en het is dan ook belangrijk om geen fouten te maken. Allereerst is het aangeraden om de voordeligste partij te zoeken en daar het krediet af te nemen. Er zit wel degelijk verschil in de kredieten van de verschillende financiële instellingen. Daarna moet gekeken worden naar alle papieren die de bank vereist. Dit zijn de documenten die noodzakelijk zijn om een degelijk oordeel over jouw huidige situatie te vellen. Denk hierbij aan loonfiches, samenlevingsdocumenten en lopende afbetalingen.

In principe is een hypothecair krediet niet zo verschillend als een gewoon krediet. Het grootste verschil zit hem in het bedrag dat ontleend wordt. Dit is waarschijnlijk (één van) de grootste lening(en) die ooit zullen worden aangegaan door individuen. De benodigde papieren moeten de bank zekerheid geven dat je kan terugbetalen.