Zakelijk krediet aanvragen

Als bedrijf is het onmogelijk om alle zaken die je moet financieren zomaar met eigen kapitaal te bekostigen. Excuus, sommige bedrijven kunnen dit wellicht wel. Laat ons daarom het gemiddelde bedrijf onder de loep nemen. Alle kosten kunnen, vooral in de beginjaren, zo hoog oplopen waardoor je dit op eigen houtje onmogelijk kan betalen. Daarom kan een zakelijk krediet zeer handig zijn. In principe is dit hetzelfde als een particulier krediet, met dat verschil dat niet jij, maar het bedrijf als verantwoordelijke wordt opgesteld voor de terugbetalingen.

Als bedrijf kan je voor verschillende financieringen staan. Het kan nodig zijn om bijvoorbeeld een gebouw te huren, om te investeren in machines of om uit te breiden. In elk geval moet je over de nodige financieringsmiddelen beschikken. Wanneer dit niet mogelijk is met het eigen vermogen, kan een zakelijk krediet van pas komen. Hiervoor moet je uiteraard een financiële instelling contacteren die bereid is om het nodige krediet aan jou te verstrekken. Om dit voor elkaar te krijgen, zal de bank zekerheid willen door enkele gegevens van het bedrijf op te vragen.

Bij je kredietaanvraag moet je er dus rekening mee houden dat de bank je aanvraag ook kan weigeren. Daarom is het van groot belang om het bedrijf zo positief mogelijk voor te stellen. De laatste twee boekjaren zullen zeker moeten worden bijgevoegd en aan de hand daarvan zal de financiële instelling beslissen als het bedrijf al dan niet voorzien zal worden van het gewenste krediet. Zoals je dus begrijpt is het noodzakelijk om minimum twee jaar te bestaan als onderneming.

Zoals je dus ziet is een bedrijf net als een particulier verplicht om aan te tonen dat de schulden kunnen worden afbetaald. Dat is nodig om de bank gerust te stellen. Wettelijk gezien is het zelfs verplicht om hier onderzoek naar uit te voeren alvorens de kredietlening kan worden goedgekeurd.